Tuesday, October 27, 2015

Yoshimura Sôshin Fuan 1904/06/27 - 1988/10/21Fukumoto Konsai Kyoan 福本閑斎 1927 – 1976   
 39th Abbot of Meian-ji from 1972