Monday, June 20, 2011

Flutes of Distinction: Ogawa Nando 1.9 Shakuhachi

Outstanding Kinko Shakuhachi made by Ogawa Nando, deshi of Miura Kindo.  A kodaka (vertical oval) profile, deep big open sound, rough finish jiari, 11-10 proportion holes.

SHAKUHACHI MASTERS (KANTO REGION) 1933 THE 8TH YEAR OF THE SHOWA PERIOD
From Bottom right going up and around:

Tsugawa Keizan, Miyauchi Taido, Teshigahara Kodo, Uchida Kakufu, Takayama Yuzan Abe Kozan, Ozawa Koun, Yoshizawa Dodo, Takutami Fuzan, Notomi Judo, Kusano Tatsuji, Kishi Seiho, Fukuda Rando, Yoshida Seifu, Yasaka Reizan, Seki Wado, Ogawa Nando, Yamaguchi Shiro, Shindo Kodo, Momose Hodo, Sumikawa Yodo, Zangetsudo Tekkan, Kimura Yusai, Nakamura Tsukan, Araki Baibyoku (IV), Ogino Seiun, Murase Chikugai, Shimokawa Sensei, Hirokado Reifu, Kagami Fumio, Takayama Kindo, Kurakawa Sensei, Tanaka Shosei, Ozawa Kosuke, Konishi Shozan,

Top: Right to Left

Aoki Reibo (Seizo), Kawase Junsuke (1), Nakao Tozan, Araki Kodo (III), Inoue Shigemi