Tuesday, January 17, 2012

18th Century Komuso Illustrations

Katsukawa Shunshô 1775

Katsukawa Shunshô 1788

Katsukawa Shunshô c. 1780

Katsushika Hokusai 1796

Suzuki Harunobu 1768

Kitagawa Utamaro c. 1800